Σας καλωσορίζουμε στο site www.my7days.gr το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας BEAUTY VELONAS MON. I.K.E, εμπορίας ειδών μακιγιάζ και καλλυντικών, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αχελώου 9 με ΑΦΜ 801130550 .

Η χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων της ιστοσελίδας www.my7days.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω πριν τη συναλλαγή σας και εάν δεν συμφωνείτε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.my7days.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους σας, αποδοχή των όρων αυτών.

Οι παρόντες και εκάστοτε ισχύοντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν μονομερώς και απροειδοποίητα, γι' αυτό συνιστούμε ισχυρώς στους χρήστες να ελέγχουν συχνά την ιστοσελίδα μας για εξέταση τυχόν αλλαγών.

Η χρήση και κάθε συναλλαγή με το παρόν e-shop διέπεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για το ηλεκτρονικό εμπόριο και δη από τις διατάξεις του Ν. 4512/2018, του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, καθώς και του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Τυχόν όρος, επιφύλαξη ή προϋπόθεση εκ μέρους του χρήση, θεωρείται αυτοδίκαια ως μη υπάρχουσα και δεν έχει οποιαδήποτε συνέπεια ή αποτέλεσμα.

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος χώρου διαδικτύου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας BEAUTY VELONAS MON. I.K.E και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ολική ή/και μερική αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, εγγραφή, με αναλογικό ή/και ψηφιακό ή/και μηχανικό ή οιονδήποτε τρόπο, downloading,, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, καθώς και οποιαδήποτε παραπλάνηση του κοινού και χρηστών σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν τέτοια ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας ή του πνευματικού δημιουργού και νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, απεικονίσεις, σήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.my7days.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρίας BEAUTY VELONAS MON. I.K.E. και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.my7days.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα της www.my7days.gr.δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

  1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

Η Εταιρία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τη διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δε φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους. Τα προϊόντα όπου εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας μπορεί να μην είναι πάντα σε διαθεσιμότητα. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της μη διαθεσιμότητας του και κατόπιν αίτησής σας θα ενημερωθείτε χωρίς καμία υπαίτια καθυστέρηση για την εκτιμώμενη ημερομηνία.

H Εταιρία και το www.my7days.gr εγγυάται για την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Επιφυλάσσεται δε και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία μεριμνά να διορθώνει άμεσα, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Η απεικόνιση των χρωμάτων και εικόνων μπορεί να έχει επηρεαστεί από την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε ή/και από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου μας. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε για την πιστότερη δυνατή απεικόνιση και περιγραφή τους.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία, στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Επιφυλάσσεται δε ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οιανδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, άμεσης ή έμμεσης, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, περιουσιακή ή μη κλπ), που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων που έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας. Ομοίως, δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποκατάσταση ζημίας, θετικής ή αποθετικής, άμεσης ή έμμεσης, περιουσιακής ή μη που τυχόν προκύψει από έλλειψη ικανότητας χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο ή πτώση γραμμής συστήματος κ.λ.π. ή για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, τα οποία σχετίζονται με την συμβατότητα της υποδομής τους με αυτήν, ή με τυχόν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά που υφίστανται στους διαδικτυακούς τόπους.

Η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις πληροφορίες που σχετίζονται με διαφημιστικές καταχωρήσεις. Το υλικό, το περιεχόμενο και οι ισχυρισμοί των διαφημιστικών καταχωρήσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη των εταιριών που διαφημίζουν τα προϊόντα τους.

  1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της www.my7days.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και σύννομα και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους και να μην προκαλείται βλάβη στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού εισόδου (username) και του κωδικού ασφαλείας (password) του λογαριασμού σας. Περαιτέρω, ευθύνεστε κατ’ αποκλειστικότητα για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας, την τυπική έξοδό σας από το λογαριασμό κατά το τέλος κάθε χρήσης, καθώς και για κάθε πράξη που διενεργείται από τον λογαριασμό σας.

Τα πωλούμενα από το www.my7days.gr προϊόντα απευθύνονται και προορίζονται μόνο για τελικούς καταναλωτές.

  1. COOΚIES

Tο www.my7days.gr χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχει πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (λειτουργία πολλαπλών επιλογών του χρήστη, αναγνώριση συχνών χρηστών, διευκόλυνση πρόσβασης στην ιστοσελίδα, συλλογή δεδομένων και τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου, ενημέρωση για την κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης μεταξύ δύο επισκέψεων κλπ.), καθώς και για να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Εταιρίας μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”) και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, persistent cookies). Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς και σε κάθε έξοδο από το site αυτά διαγράφονται αυτόματα.

Tο www.my7days.gr δεν προβαίνει σε καμία πράξη εμπορίας των δεδομένων σας (πώληση, εκποίηση κλπ), που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Αν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα browser σας, για να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό σας δίσκο cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάσθε κάθε φορά για την αποδοχή ή απόρριψη του. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να γνωρίζετε ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών μας, δεδομένου ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία για την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας.

  1. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων και την προστασία των καταναλωτών.

Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και προϊόντων μας ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και την Εταιρία, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης ανάμεσα σε χρήστη και την Εταιρία, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την Εταιρία εντός δέκα (10) ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων.

Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ των απορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της Εταιρίας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση από αυτά.

Product added to wishlist

Στην my7days χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας.